Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 29 lipca 2019 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 572945-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko od podpisania umowy do 31.12.2020 r. /termin składania ofert do 22 lipca 2019 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 571607-N-2019 z dnia 2019-07-10 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

„Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro Nazwa zamówienia: „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”.  

Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. T. Kościuszki 2 w Giżycku.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji naprawczej projektowo-kosztowej budynku wielorodzinnego komun

Przebudowa nabrzeży basenu Portu Śródlądowego w Giżycku - zmiana terminu składania ofert do 02 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00

zmiana terminu składania ofert - do 02.08.2019 r. do godz. 10.00. Ogłoszenie nr 567932-N-2019 z dnia 2019-0

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowych rozbiórki budynków gospodarczych na terenie i przedpolu Twierdzy Boyen w Giżycku - termin składania ofert 05.07.2019r.

Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl adres URL: www.bip.gizycko.pl Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmó

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka (termin składania ofert 08.07.2019 r. godz. 10.oo)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia: wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka

„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko” termin składania ofert do 15.07.2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie nr 566716-N-2019 z dnia 2019-06-28 r. Gmina Miejska Giżycko: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. /termin składania ofert do 05 lipca 2019 r. do godz. 10.00/.

Ogłoszenie nr 565980-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. Gmina Miejska Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od podpisania umowy do 31.12.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Rozeznanie cenowe na sporządzenie operatów szacunkowych z różnych zakresów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko.

ZAPYTANIE O CENĘ Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy) W związku z koniecznością zlecenia sporządzania operatów szacunkowych do celów okre