Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Oświetlenie świąteczne Giżycka 2019 – 2020

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. po

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap II / termin składania ofert do 9 października do godz. 10:00

link do dokumentacji technicznej: www.gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/dokumentacja_techniczna_RW.zip Ogłoszenie nr 600334-N-2019 z dnia 2019-09-20 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów- etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Modernizacja zagospod

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ CHLORKU MAGNEZU NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa chlorku magnezu (MgCl2) dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn....

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej (NaCl) dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn....

,,Pielęgnacja zabudowy roślinnej na kwaterach skladowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, gmina Giżycko"

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego

Giżycko, dnia 09.09.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 1579). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumi

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.