Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

MOSiR - przetarg ustny nieogranioczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na terenie Plaży Miejskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domku handlowego na Plaży Miejskiej oznaczonego na planie w załączniku nr 1 jako stanowisko „F&rd

Zestawienie i dzierżawa łączy pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko a wskazanymi lokalizacjami.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U.

Opracowanie dokumentacji technicznej „Giżyckiej pętli rowerowej” w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z opracowaniem projektów zmian w organizacji ruchu

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku - termin składania ofert do 17 kwietnia 2019r. do godziny 10.00.

Termin składania ofert - 17 kwietnia 2019r. do godz. 10:00 Ogłoszenie nr 532159-N-2019 z dnia 2019-04-02 r.

„Wykonanie utwardzenia terenów z materiału rozbiórkowego powierzonego przez Zamawiającego wraz z odwodnieniem, na działkach geod. nr 1-275/45 oraz 1-275/47 na łącznej powierzchni – 285,00 m2,

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO WYKONYWANIA ZADAŃ STATUTOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W OKRESIE 1 KWIETNIA 2019–31 PAŹDZIERNIKA 2019"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do wykonywania zadań statutowych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 1 kwietnia 2019 – 31 października 2019" W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza...

Zapytanie ofertowe na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza do złożenia oferty na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz wiatrołomów i wiatrowałów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko: I. Opis przedmiotu: Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drewna pozys

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ „SKRAPIARKI DO EMULSJI BITUMICZNEJ"

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do emulsji bitumicznej. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r....

,,Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku"

PRZETARG OFERTOWY „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy – 2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz pa