Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 37 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości / lokal mieszkalny w budynku przy ul. Owsianej 6/

OBWIESZCZENIE Nr 37/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Ogłoszenie w sprawie przetargu na ubezpieczenie jednostek pływających

Giżycko: Ubezpieczenie jednostek pływających Zamawiającego Numer ogłoszenia: 121427 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 grudnia 2014 roku

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej oraz sadzenie drzew na terenie miasta Giżycka w terminie do 31 grudnia 2014 roku Numer ogłoszenia: 119027 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Obwieszczenie w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /przy ul. Szarych Szeregów i przy ul. Wileńskiej/

OBWIESZCZENIE NR 32/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu pr

Obwieszczenie nr 31/2012 - przetarg na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy położony przy ul. Wyzwolenia 6/8

OBWIESZCZENIE Nr 31/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 160152 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usłu

Ogłoszenie o wyborze oferty na kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach"

Ogłoszenie o wyborze oferty na kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych...