Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 65/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 65/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września

Obwieszczenie nr 64/2012 w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 64/2012 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.)oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września

Obwieszczenie Nr 63/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Wileńska, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 63/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Dąbrowskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 października 2012r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 5 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks

Obwieszczenie Nr 62/2012 w sprawie dzierżawy nieruchomości /teren przy Jeziorze Popówka Mała/

OBWIESZCZENIE Nr 62/2012 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na urządzenie

Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2013 – 2014

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem garażu /ul. Wilanowska/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11 października 2012r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Wilanowskiej 8 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwisowanie, wsparcie techniczne i monitoring użytkowania sprzętu wraz z usługą stałego dostępu do Internetu"

Numer ogłoszenia: 216149 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żeglarskiej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Żeglarskiej w Giżycku Numer ogłoszenia: 213087 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012