Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 stycznia 2012 roku

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu /do 26 sierpnia/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do pobrania w załączniku

OBWIESZCZENIE NR 31/2011 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Mazurskiej /do 18 sierpnia/

OBWIESZCZENIE NR 31/2011 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – Rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku Rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry /do 19 lipca/

Giżycko: Inwestycja przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji: Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku Kanał Niegociński – rondo Al. 1 Maja oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku rondo Al. 1 Maja – Wieś Bystry Numer ogłoszen

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” / do 15.07.2011r.

Giżycko, 26 lipca 2011 r. WM.7021.4.2.2011 POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego

MOSiR - sezonowa dzierżawa terenu na plaży miejskiej (80m2) z przeznaczeniem na rekreację - basen wodny z kulami /do 4 lipca/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskie

MOSiR - Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów /do 4 lipca/

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazw

MZOSiP - Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła /do 27 czerwca/

Giżycko: Projekt i wykonanie szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 152610 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dostawa komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach do Giżycka /do 16 czerwca/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego