Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miej

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 20.07.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 20.07.2009r. z wodociągu publicznego w miejscowości Giżycko, opisanej

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniach 11.05.2009r. i 1.06.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach 11.0

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Szanowni Państwo! Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2009r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, istnie

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA - pojemniki do gromadzenia przeterminowanych lekarstw

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że zakupione zostały trzy pojemniki do gromadzenia przeterminowanych lekarstw.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 4.03.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 16.02.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniach 24.11-3.12.2008 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: