Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr V/5/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr V/5/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz....

Uchwała nr V/3/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała nr V/3/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zmiany: Dz.U. z 2002r....

Uchwała nr V/2/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała nr V/2/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.7 ust. 3 ustawy...

Uchwała nr V/1/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/6/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2006 roku o zaciągnięciu kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Uchwała nr V/1/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/6/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2006 roku o zaciągnięciu kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”c” ustawy...

Uchwała nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujący...

Uchwała nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2006

Uchwała nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2006 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.191 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia...

Uchwała nr III/17/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: porozumienia z Powiatem Giżyckim w zakresie utrzymania i przebudowy dróg publicznych powiatowych i gminnych na terenie miasta Giżycka

Uchwała nr III/17/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie porozumienia z Powiatem Giżyckim w zakresie utrzymania i przebudowy dróg publicznych powiatowych i gminnych na terenie miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr II/7/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Uchwała nr II/7/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn....