Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego” 1. Informacje wprowadzające &n

Oświetlenie świąteczne miasta Giżycka 2017 – 2018 (do 2.11.2017 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego „Oświetlenie świąt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 25 października 2017r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. KONARSKIEGO 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami), uchwały R

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok - remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42 85 241 mail: urzad@gizycko.pl domena: www.bip.gizycko.pl

Obwieszczenie Nr 78/2017 w sprawie przetargu na oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE Nr 78/5/2017 Niniejszym zmienia treść podpunktu nr 1 w punkcie VIII Obwieszczenia nr 78/4/2017 w sprawie jednolitego tekstu ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej-

Obwieszczenie Nr 77/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego- Al. 1 Maja 4/65 i lokalu mieszkalnego Armii Krajowej 4A/8/

OBWIESZCZENIE Nr 77/2017 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie zimowym 2017/2018

Giżycko, dnia 16 października 2017 Miejski Zakład Komunalny 11 – 500 Giżycko Ul. Suwalska 21 tel. 798 112 435 poczta elektroniczna: mzk@gizycko.pl Zapytanie ofertowe Miejski Zakła

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 87 7324111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: