Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputera All In One wraz z oprogramowaniem biurowym

Miejski Zakład Komunalny z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę komputera z oprogramowaniem I. Zamawiający Miejski Zakład Komunalny Suwalska 21 11-500 Giżycko II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do składania ofert: I ZAKRES – WYKONANIE UTWARDZENIA NA PLAŻY MIEJSKIEJ II ZAKRES – PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY KANALE GIŻYCKIM

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko NIP 845 19 51 457 tel.: +48 87 73 24 111 fax: + 48 87 42

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 582404-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów wolnobieżnych do całorocznego utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godz. 11:00/

Ogłoszenie nr 582484-N-2017 z dnia 2017-09-01 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z wyposażeniem do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - D

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy w zakresie usług inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych z piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi z rozliczeniem udziałów przypadających na poszczególne lokale w częściach wspólnych budynków

Giżycko, 30.08.2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Giżycku ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41 e-mali: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl Osoba do kontaktów: Jacek Markowski – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 154, e-mail: jacek.markowski@gizyc

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sikorskiego w Giżycku /termin składania ofert - do 18 września2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 581222-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMUNALNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PARKINGIEM NA SAMOCHODY OSOBOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Usługa przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku Fortigate 110C FG100C3G09605624 na okres 12 miesięcy tj. od dnia 21.09.2017 r.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi: „Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia s...

Rozbudowa budynku administracyjno - sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno - szkoleniowe /przedłużenie terminu składania ofert - do 12 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 577754-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. Gmina Miejska Giżycko: Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe.

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku /zmiana terminu składania ofert - do 11 września 2017 r. do godz. 10:00/

Ogłoszenie nr 574907-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Gmina Miejska Giżycko: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogło