Strategia rozwoju (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku na lata 2007- 2011

Uchwała nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr...

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategia Mieszkaniowa Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012

Uchwała nr VII/25/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategii Mieszkaniowej Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...