Strategia rozwoju (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 (zaktualizowany 14.12.2010)

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013 program do pobrania 14.12.2010 w formacie .pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Giżycka w latach 2008-2015

Uchwała nr XIX/9/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 marca 2008 roku