Strategia rozwoju (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012

Uchwała nr XLII/47/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012 Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10 i art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) i art. 5 ust....

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006

Uchwała nr XLV/86/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr X/54/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie założeń kierunkowych społeczno- gospodarczego rozwoju miasta Giżycka na lata 2003 – 2006. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy...