Strategia rozwoju (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2017 - 2032

Uchwała Nr XXX/152/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032 Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe