Strategia rozwoju (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

"Strategia Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025"

Treść dokumentu: Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Miejskiej W Giżycku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta giżycka na lata 2015-2025 [otwórz]

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020

Drodzy Mieszkańcy! Z przyjemnością informujemy, że Miasto Giżycko przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważoneg

Lokalny Program Rewitalizacji Giżycka 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Giżycka do współtworzenia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Giżycka 2016-2023. Czekamy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Celem zaproponowanych przez Państwa przedsięwzięć...