Strategia rozwoju (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO MIASTA GIŻYCKA NA LATA 2004-2010

Uchwała nr XXII/57/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Giżycka na lata 2004-2010 Na podst. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) Rada...