Strategia rozwoju (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Materiał nt. strategicznych dokumentów rozwojowych, opracowany w ramach programu "Przejrzysta Polska"

ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI Zadanie 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Uchwałą Nr XXII/15/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Giżycka. Opracowanie to obejmuje całościową...

KIERUNKI ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE GIŻYCKU W LATACH 2005-2010

Uchwała nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w mieście Giżycko w latach 2005 – 2010 . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7...

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GIŻYCKA

Uchwała nr XXII/15/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia strategii ekorozwoju miasta według procedury Agendy 21 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. Zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje...