Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2015 r.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.