Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - ulic miejskich.

Wojewoda Warmińsko Mazurski stwierdza nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr PN.4131.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Stwierdza się nieważność § 3 ust. 2 na podstawie uchwały nr 0102-542/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2015 r. Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XVIII/9/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejskcowej.

Stwierdza się nieważność § 3 ust. 2 i 5 na podstawie uchwały nr 0102-541/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2015 r. Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XVIII/10/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVI/110/2015 traci moc na podstawie Uchwały nr XIX/120/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.