Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2015 roku.

Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.