Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednoli

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Giżycka

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Giżycka Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta. UNIEWAŻNIONA w części dotyczącej § 7

Stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej § 7 załącznika do uchwały zatytułowanym "Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego" - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.4131.124.2015 z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała nr VII/49/2015 traci moc na podstawie Uchwały nr XXII/5/2020Rady Miejskiej...

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały nr XVII/3/12 z dnia 15 marca 2012 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasabu Miasta Giżycka.

Uchwała Nr VII48/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały nr XVIII/3/12 z dnia 15 marca 2012 roku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe