Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Stwierdza się nieważność § 3 oraz § 5 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XV/104/2015 z dnia 22 pażdziernika 2015 r. na podstawie Uchwały Nr 0102-432/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiana uchwały nr XV/104/2015 z dnia 22 października 2015 r. na podstawie uchwały...