Uchwały Rady (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania dotacji z dnia 22 stycznia 2015 r.

Nieważność § 3, § 6 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 5 załącznika nr 2 - Uchwała nr 0102-60/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Giżycko na lata 2015-2017 z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała nr IV/6/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Gi

Uchwała nr IV/3/2015 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok dla Miasta Giżycka z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała nr IV/3/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity