Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr VII/17/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr VII/16/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Uchwała nr VII/16/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowis

Uchwała nr VII/15/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości i uchylenia uchwały

Uchwała nr VII/15/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości i uchylenia uchwały.

Uchwała nr VII/14/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie

Uchwała nr VII/14/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie.

Uchwała nr VII/13/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko

Uchwała nr VII/13/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

Uchwała nr VI/11/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie (Orlik przy SP7)

Uchwała VI/11/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.

Uchwała nr VI/10/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości (Mazurskie Centrum Sportów Lodowych)

Uchwała VI/10/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości.

Uchwała nr VI/9/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr VI/9/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.