Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XXIV/26/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 - 2031.

Na podstawie Uchwały nr 0102-239/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2020 r. stwierdza się nieważność uchwały nr XXIV/26/2020 z dnia 28 maja 2020 r.w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej GM Giżycko na lata 2020-2031 w części dotyczącej kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczonej na spłatę kredytów,...