Uchwały Rady (2017)

Wybierz rok

Uchwała nr XLVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025.

Nieważność załącznika nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" w części dotyczącej pozycji 1.3.1.3. Na podstawie uchwały nr 0102-44/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała nr XLVIII/165/2017 traci moc wraz ze zmianami na podstawie Uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudznia...

Uchwała nr XLVIII/163/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r.w sprawie zbycia nieruchomości. (Zabudowa produkcyjna - Staszica, Suwalska, Obwodowa i Jagiełły).

Uchwała nr XLVIII/163/2017 uchylona na podstawie Uchwały nr XXVIII/66/2020 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 23 wrzesnia 2020 r.

Uchwała nr XLVIII/160/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości. (Parking przy sklepie Bricomarche).

Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdza nieważność uchwały nr XLVIII/160/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego PN.4131.50.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XLVIII/159/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Giżycka.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski stwierdza nieważność uchwały nr XLVIII/159/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego PN.4131.49.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.