Uchwały Rady (2010)

Wybierz rok

Uchwała nr V/19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr V/19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku

Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego &

Uchwała nr V/17/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr V/17/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrz

Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok

Uchwała Nr V/16/2010 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżyck

Uchwała nr V/13/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z końcem roku 2010

Uchwała Nr V/13/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie&nbs

Uchwała nr V/11/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr V/11/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok