Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/65/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważnośc uchwały na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN.4131.365.2020 z dnia 7 października 2020 r.