Uchwały Rady (2011)

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i tr

Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy

Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zad

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nier

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013

Uchwała Nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 –

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2

Uchwała nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011

Uchwała Nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasający

Uchwała nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021

Uchwała Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejs

Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021

Uchwała Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka