Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/36/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (PGW Wody Polskie)

Stwierdza się nieważność uchwały nr XXVI/36/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego PN.4131.263.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.