Uchwały Rady (2005)

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/134/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała nr XXXVII/134/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr...

Uchwała nr XXXVII/130/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR XXXVII/130/05 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych