Uchwały Rady (2013)

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia2010 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub kr

Uchwała nr XXXIX/96/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIX/96/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gi

Uchwała nr XXXIX/91/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/91/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta. &

Uchwała nr XXXIX/90/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/90/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta.