Strategia rozwoju

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2017 - 2032

Uchwała Nr XXX/152/2016

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na lata 2017-2032

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na lata 2017-2032, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2017 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 1229
01 lutego 2017 09:23 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zalacznik_iii__pismo_dotyczace_wspolpracy_z_gminami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 09:22 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zalacznik_ii__siec_gazowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 09:22 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zalacznik_i__schemat_sieci_cieplowniczej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)