Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLII/33/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin "Giżycka Karta Dużej Rodziny" z dnia 15 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLII/33/2014 Rady Miejskiej Giżycko z dnia 15 maja 2014 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin „Giżycka Karta Dużej Rodziny”.

Uchwała nr XLII/32/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014 z dnia 15 maja 2014 r.

Uchwała nr XLII/32/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2014.

Uchwała nr XLII/30/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Giżycka z dnia 15 maja 2014 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie uchwałą nr 0102-136/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. stwierdza nieważność § 1 ust. 2, § 3 ust. 1 pkt 9 i 10 § 4 ust. 2,3,i 6 ust. 2, § 7 uchwały nr XLII/30/2014 z dnia 15 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLII/30/2014 Rady Mie

Uchwała nr XLII/27/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok z dnia 15 maja 2014 r.

Uchwała nr XLII/27/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014