Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLVI/79/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała nr XLVI/79/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała nr XLVI/78/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała Nr XLVI/78/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 października 2014 r. w sprawi

Uchwała nr XLVI/77/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała nr XLVI/77/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 października 2014 r. w sprawi

Uchwała nr XLVI/76/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 2 października 2014 r.

Uchwała nr XLVI/76/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 października 2014 r. w sprawi