Uchwały Rady (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr XLIII/53/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych z

Uchwała nr XLIII/52/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr XLIII/52/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych

Uchwała nr XLIII/48/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie miasta Giżycka jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/48/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie miasta Giży

Uchwała nr XLIII/45/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr XLIII/45/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 20

Uchwała nr XLIII/44/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/44/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.