Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/54/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka.

Uchwała XXIV/54/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r o zmianie uchwały w sprawie nadania

Uchwała Nr XXIV/53/12 z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021

Uchwała Nr XXIV/53/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany&nb

Uchwała Nr XXIV/52/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012r.

Uchwała nr XXIV/52/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012 roku w

Uchwała nr XXIII/50/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2012-2015.

Uchwała nr XXIII/50/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro

Uchwała nr XXIII/49/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015

Uchwała nr XXIII/49/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

Uchwała nr XXIII/46/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie użyczenia nieruchomości.

Uchwała nr XXIII/46/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012r.