Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/70/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Uchwała nr XXV/70/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

Uchwała nr XXV/69/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok dla Miasta Giżycka.

Uchwała nr XXV/69/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Uchwała nr XXV/68/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała nr XXV/68/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowy

Uchwała nr XXV/67/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r.w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XXV/67/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcym