Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVIII/6/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała nr XVIII/6/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XVIII/5/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XVIII/5/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała nr XVIII/4/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zasobu pomieszczeń tymczasowych UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały Nr XIII/4/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zasobów pomiszczeń tymczasowych, rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.110.12 z dnia 20 kwietnia 2012r. Uchwała nr XVI

Uchwała nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność paragrafów 13, 14 i 15 załącznika do uchwałyuchwały Nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012r. o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycku. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.109.12 z dnia 20 kwietnia 2012

Uchwała nr XVII/2/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr XVII/2/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. &

Uchwała nr XVII/1/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVII/1/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.