Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XX/25/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała nr XX/25/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała Nr XIX/16/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021

Uchwała Nr XIX/16/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021 Na podstawie art.231 u

Uchwała nr XVIII/14/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XVIII/14/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

Uchwała nr XVIII/13/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/13/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2012 roku

Uchwała nr XVIII/12/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren

Uchwała nr XVIII/11/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Uchwała nr XVIII/11/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Uchwała nr XVIII/10/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: planu dofinansowania w 2012r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XVIII/10/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 w sprawie planu dofinansowania w 2012r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i

Uchwała nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Uchwała Nr XVIII/9/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Uchwała nr XVIII/8/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku

Uchwała nr XVIII/8/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t

Uchwała nr XVIII/7/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XVIII/7/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości.