Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXV/65/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie użyczenia nieruchomości.

Uchwała nr XXV/65/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r.

Uchwała nr XXV/64/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Giżycka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr LI/29/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała Nr XXV/64/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r.

Uchwała nr XXV/63/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała nr XXV/63/2012 Rady Miejskiej w GiŻycku z dnia 22 listopada 2012 r.

Uchwała nr XXV/60/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Uchwała nr XXV/60/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany

Uchwała Nr XXIV/59/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Giżycko na lata 2012-2014.

Uchwała nr XXIV/59/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mie

Uchwała Nr XXIV/58/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 październiak 2012r. w sprawie podziału Miasta Giżycka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr LI/28/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała Nr XXIV/58/2012 Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr XXIV/57/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Uchwała nr XXIV/57/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r.

Uchwała Nr XXIV/56/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała nr XXIV/56/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości.