Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LV/95/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej, przyjmującej regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.

Zmiana w załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/98/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w § 7 dodaje się pkt 7 - na podstawie Uchwały nr XV/95/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 września 2019 r.