Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 - 2028.

Uchwała nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. traci moc na podstawie Uchwały nr XX/127/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2019 rok.

Uchwała nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. uchylona na podstawie Uchwały nr V/3/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 stycznia 2019 r.