Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LVIII/113/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025.

Uchwała nr LVIII/113/2018 nieważna na podstawie Uchwały nr 0102-430/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 listopada 2018 r.

Uchwała nr LVII/107/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/78/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.

Uchyla się Uchwałę nr LVIII/118/2018 na podstawie Uchwały nr LVIII/118/2018 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 24 października 2018 r.