Uchwały Rady (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr LIX/120/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniek Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 -2025.

Stwierdza się nieważność Uchwały nr LIX/120/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w części dotyczącej wydatków majątkowych z pozycji 1.3.2.6. wykazanych w załączniku nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" na podstawie Uchwały nr 0102-446/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Uchwała nr LVIII/116/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Przemysłowa).

Uchwała nr LVIII/116/2018 uchylona na podstawie Uchwały nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r.