Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/49/2012 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 28 sierpnia 2013r.

Uchwała Nr XXXV/49/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia u

Uchwała nr XXXV/47/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanej pod warunkiem zwrotu z dnia 28 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXXV/47/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawa

Uchwała nr XXXV/45/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie współpracy z miastem Varena z dnia 28 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXXV/45/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie współpracy z miastem Varena. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 23 maja 2013 r.

Uchwała nr XXXIV/42/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2012 z dnia 19 czerwca 2013r.

Uchwała XXXIV/42/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Uchwała nr XXXIV/41/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok z dnia 19 czerwca 2013r.

Uchwała XXXIV/41/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała nr XXXIV/40/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok z dnia 19 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/40/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.