Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/68/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zamiany nieruchomości z dnia 25 października 2013r.

Uchwała nr XXXVII/68/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r.

Uchwała nr XXXVII/67/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 25 października 2013r.

Uchwała nr XXXVII/67/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r.

Uchwała nr XXXVII/66/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia lokalu użytkowego z dnia 25 października 2013r.(Uchylona)

Uchwała uchylona na podstawie uchwały nr XLIII/125/2017 z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr XXXVII/66/2013 Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr XXXVII/62/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Giżycko z dnia 25 październiak 2013r.

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała traci moc na podstawie uchwały nr XVIII/6/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXXVII/60/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok z dnia 25 października 2013r.

Uchwała nr XXXVII/60/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r.