Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIX/89/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok dla Miasta Giżycka z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/89/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolit

Uchwała nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia

Uchwała nr XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia

Uchwała nr XXXIX/86/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/86/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprzedaży i nabycia nieruchomości.

Uchwała nr XXXIX/84/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2014 rok z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIX/84/2013 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie:

Uchwała nr XXXIX/81/2013 z sesji Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/81/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 roku w s