Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXX/9/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXX/9/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013.

Uchwała nr XXX/8/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2013roku z dnia 7 marca 2013r.UNIEWAŻNIONA.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.272.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. stwierdza nieważność uchwały Nr XXX/8/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2013 roku z powodu istotnego...

Uchwała nr XXX/7/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka z dnia 7 marca 2013r.UNIEWAŻNIONY ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY W CZĘŚCI...

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4131.271.2013 z dnia 15 kwietnia 2013r. stwierdza nieważność załacznika do uchwały Nr XXX/7/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Giżycka w zakresie § 3 ust.3, § 4 ust. 1 lit....

Uchwała nr XXX/3/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok z dnia 7 marca 2013r.

Uchwała nr XXX/ 3 /2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na&n

Uchwała nr XXIX/1/13 z sesji Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Uchwała nr XXIX/1/13 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia