Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2017 rok.

Uchwała uchylona na podstawie uchwały nr XXIX/141/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2016 r. Nieważność uchwały nr XXVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 0102-519/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 r.