Uchwały Rady (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXIX/141/2016 w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2017 rok.

Stwierdza się nieważność § 2 uchwały nr XXIX/141/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2016 r. na podstawie uchwały nr 0102-611/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XXIX/140/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości. (ul. Daszyńskiego).

Uchyla sie uchwałę nr XXIX/140/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. na podstawie Uchwały nr XLIX/3/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2018 r.

Uchwała nr XXIX/135/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie użyczenia nieruchomości. (ul. Suwalska 21)

Uchwała uchylona na podstawie Uchwały nr XXXV/43/2017 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 29 marca 2107 r.